Reneszánsz kutatócsoport

 

Vezető: Mikó Árpád

Munkatársak: Gulyás Borbála, Kerny Terézia, Pócs Dániel, Ugry Bálint, Senior munkatárs: Galavics Géza, Külső munkatárs: Kiss Erika (Magyar Nemzeti Múzeum), Ács Pál (MTA Bölcsészettudományi Központ, Irodalomtudományi Intézet)

A reneszánsz témacsoport 2013 őszén alakult meg, új tagokkal 2014 elején bővült. A magyarországi reneszánsz művészet egész történetét kutatja. Ennek térbeli határait a mindenkori államhatárok vonják meg, de a művészeti kapcsolatok alaposan kitágítják. Időhatárait a Mátyás-kor és előzményei, illetve az Erdélyi Fejedelemség fennállásának vége jelöli ki, vagyis nagyjából a 15. század közepétől a 17. század végéig tart. A csoport a korszak kutatástörténetének vizsgálatát is saját feladatának tekinti, együttműködve a tudománytörténeti témacsoporttal.

A csoport arra törekszik, hogy teljesen lefedje a késő középkori és kora újkori művészet rendkívül szerteágazó problémarendszerét, áttekintse a korszak egészét. Érdeklődése kiterjed valamennyi műfajra az építészet problémáitól a síremlékszobrászaton át a miniatúrafestészetig és az iparművészetig; a korszak írásos forrásaira az elbeszélő munkáktól a gazdasági feljegyzésekig; valamint a kora újkori művészettörténet-írás historiográfiájára. Szeretné folytatni, tovább vinni az idevágó korábbi tudományszervezési kezdeményezéseket is.

A csoport tagjai speciális kérdésekkel foglalkoznak, vagyis azoknak a kérdéseknek a megoldásában mélyednek el, amelyeken már dolgoztak és eredményeiket rendszeresen publikálták. Kiemelt téma a Mátyás-kori reneszánsz művészet itáliai kapcsolatrendszerének kutatása, valamint a budai királyi udvar különböző gyűjteményei. Hasonlóképp fontos feladatkört alkotnak a késő középkor és a kora újkor szakrális ikonográfiai problémái (freskók, táblaképek, sokszorosított grafika, könyvművészet), valamint a kalligráfia, a késő reneszánsz címeres nemeslevelek, általában az ornamentikatörténet kérdései. A késő reneszánsz és kora barokk építészet és a keretei között zajló ünnepségek, azok politikai és eszmetörténeti összefüggéseinek feltárása nem kevésbé fontos teendő.

A csoport kutatói metódusa hangsúlyozottan interdiszciplináris. A reneszánsz kor kultúrája oly sokrétű, és a rá irányuló kutatás is – Klaniczay Tibor óta – hagyományosan mindig több tudományszakot fogott át, hogy a témacsoport nem nélkülözheti a társtudományok, kivált az irodalomtörténészek vagy a történészek ismereteit, szempontjait sem. Ezzel összefüggésben szeretné bevonni a munkába a kora újkori művészettörténeti kutatásoknak az Akadémián kívül működő kiváló képviselőit is.

A munka elsősorban a reneszánsz kézikönyv előkészítésére irányul. A tervezett mű struktúrájának kialakítása a vezető kutató feladata, együttműködésben a csoport tagjaival. A kutatás erre a célra tekintve, egyéni munkatervek alapján folyik, a hagyományos publikációs keretek között. Tervezzük, hogy 2014-ben előkészítünk egy konferenciát, amelyen nyilvánosságot kapnának az új eredmények, amelyeket az Ars Hungarica 2015. évfolyamában közzé szeretnénk tenni.

 

 

 

Facebook

Közlemények

 • 2017. szeptember 15.

  Fényképtár online

  A mai napon, öt éves munka eredményeként befejeződött az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtára leltározott analóg tételeinek digitalizálása, így a honlapunkról immár online is elérhető és kutatható közel 80.000 f...
 • 2017. szeptember 4.

  Intézeti kutatószolgálat UPDATE

  Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattárában és Lexikontárában szünetel a kutatószolgálat, mivel az új épület bútorzatának beszerzése és ezáltal az új raktárak kialakítása közbeszerzési problémák miatt csúszik. ...
 • 2017. augusztus 22.

  Elhunyt Tímár Árpád

  Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy szeretett és tisztelt egykori kollégánk,Tímár Árpád, aki 1970 óta Intézetünk munkatársa, az Ars Hungarica volt főszerkesztője, 2017 augusztus 12-én, életének 79. évében eltávozott köz...
 • 2017. június 20.

  Idén is látogatható lesz az MTA Székháza a Múzeumok Éjszakáján

  Idén ismét megnyitja kapuit, és különböző programokkal várja az érdeklődőket június 24-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Magyar Tudományos Akadémia Székházának neoreneszánsz épülete. A látogatók megismerkedhetnek a t...
 • 2017. június 9.

  Fiatal kutatói álláspályázat

  Az MTA BTK pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) munkakörének betöltésére. A kiírás az alábbi linken érhető el.

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo